fi       Skriv ut | pdf

Beställ Kommunförbundets nyhetsbrev

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jenni von Frenckell
informatör +358 9 771 2045, +358 50 5645914
Margareta Björklund
Informatör +358 9 771 2060, +358 50 463 9268

Telefon:
+358 9 771 2045 
Mobiltelefon:
+358 50 5645914 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
webbkommunikation
nyhetsbrev
interaktiv kommunikation
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Telefon:
+358 9 771 2060 
Mobiltelefon:
+358 50 463 9268 
Twitter:
@norgemaggan 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska