Siirry ylös
sv       Tulosta | pdf

Erityisasiantuntija Lieselotte Eskelisen verkkokolumni Uudistuva lukio - ilmassa sähköä ja uhkaavia pilviä

Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.
Lukiokoulutuksella on suuri merkitys maamme korkealle osaamis- ja kilpailukyvylle. Tarvitsemme koulutuksellisesti huipputasoisia korkeakouluja ja yliopistoja, jotta voidaan kilpailla vahvasti maailmanmarkkinoista. Perusta tälle osaamiselle luodaan pääasiallisesti lukiossa, joka tarjoaa hyvät valmiudet korkea-asteen opinnoille. 

​Painopiste koulutuspolitiikassa kohdistuu vihdoin myös lukiokoulutukseen. Lukion tavoite- ja tuntijakotyöryhmä on aloittanut työnsä, ylioppilaskirjoitusten sähköistämisen suunnittelu on alkanut, lukiopedagogiikkaan, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytön kohdalla kiinnitetään aiempaa suurempaa huomiota ja toiminta- ja oppimisympäristöjä halutaan vahvasti kehittää kuten myös opintojen ohjausta ja opiskelijahuoltoa. Myös työyhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallistuvuutta tulee lisätä sekä lukion yhteistyötä eri koulutusmuotojen ja työelämän välillä kehittää vain muutamia uudistamiskohteita mainitakseni. Nämä ovat mielestäni hyviä asioita ja tavoitteita, jotta lukiokoulutus myös jatkossa olisi nuorille vetovoimainen, laadukas yleissivistävä toisen asteen koulutusmuoto. Lukioiden ulkoisten sekä sisäisten puitteiden tulee vastata tekniikaltaan, toimivuudeltaan ja viihtyvyydeltään uusien oppimisympäristöjen vaatimuksia maan kaikissa lukioissa.  

Onnea uudet ylioppilaat ja lukiokoulutuksen toteuttajat
 
Gaudeamus igitur kaikui taas lukuvuoden päätteeksi maamme lukioissa. Valkolakit ja ylioppilastutkintotodistukset jaettiin. Onnea uusille ylioppilaille!
Opiskelijat ovat saaneet hyvät mahdollisuudet menestymiseen jokaisessa lukiossa riippumatta siitä, onko kyseessä opiskelu haja-asutus-, maaseutu-, taajama- tai suuressa kaupunkilukiossa. Sen osoittavat niin tieteelliset selvitykset kuin jokakeväiset median tekemät ylioppilastuloksiin perustuvat lukioiden ”ranking listat”. Tässä tehtävässä kunnat ovat tähän asti onnistuneet hienosti.
 
Koulutustakuu ja lukiokoulutuksen saatavuus - kunnat tärkeässä roolissa
 
Lukiolla on osaltansa tärkeä rooli nuorten koulutustakuun toteutumisessa. Kunnissa ja lukioissa eri puolilla maata tehdään arvokasta työtä varmistamalla mahdollisimman hyvin kaikki nuoret koulutuksen pariin.
Tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia tulevien vuosien haasteita on, miten lukio-opetuksen saatavuus ja laadukkuus pystytään turvaamaan. Tärkeätä on ylläpitää koko maan kattava lukioverkko jatkossakin, jotta mahdollisimman monelle opiskelijalle voidaan taata mahdollisuus lukio-opintoihin kotoa käsin, maahanmuuttajanuoria unohtamatta.
Nuorille pitkät opiskelumatkat tai opiskelupaikkakunnalle muuttaminen voivat tuoda nousevien opiskelukustannusten lisäksi mukanansa suuria psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia, jotka voivat johtaa nuoren syrjäytymiseen.

Lukiokoulutuksen rahoitus uhka uudistumiselle?
 
Lukiokoulutus on maassamme edullisinta toisen asteen koulutusta, jolla on saavutettu erinomaisia tuloksia. Keskeyttäminen on vähäistä ja koulutus on ollut laadukasta kaikissa lukioissa. Uhkaavat laajat säästötoimenpiteet lukiokoulutuksen resursoinnissa ovat kuitenkin merkittävä uhkatekijä kunnille kun pyritään toteuttamaan tulevaisuuden uudistuksia ja kehittämään lukion laadukkuutta, valmistautumaan ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen ja huolehtimaan koulutuksen saatavuudesta koko maassa. Nykyisen tasoinen yksikköhintarahoitus ei enää mahdollista kaikkien suunniteltujen uudistusten toteutumista.
 
Lukiokoulutuksen laskennalliset yksikköhinnat tulisi nostaa halvimpien ammatillisten koulutusalojen tasolle
 
Lukiokoulutuksen rahoituksen säästötoimenpiteistä tulee luopua. Sen sijaan lukiokoulutuksen laskennalliset yksikköhinnat pitää mielestäni nostaa halvimpien ammatillisten koulutusalojen tasolle, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, jotka ovat 20 % lukiokoulutuksen yksikköhintoja korkeammat. Miksi vielä nykyäänkin näin?
Lukiokoulutuksen rahoituksen perusteena ei saa eikä voi enää olla ”pulpetti, liitu ja liitutaulu”! 

 Sisältö tarkistettu:
27.5.2013 Eskelinen Lieselotte
 

 Mitä mieltä olet?

 
Kommentti / Kommentar
Sähköposti / E-post (*)
Osoite ei näy sivuilla / Adressen visas inte på sidan.
Nimesi / Ditt namn (*)

​Verkkotoimitus lukee kommentit ennen julkaisua. Asiattomia ja hyvien tapojen vastaisia kommentteja ei julkaista. Pitkiä kirjoituksia voidaan lyhentää, muuten kommentit julkaistaan sellaisenaan.
 
 

 Kommentteja

 
  • Kuntaliitto, 07.06.2013
    Kerro mitä mieltä olet!
 

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Lieselotte Eskelinen
Erityisasiantuntija, lukiokoulutus +358 9 771 2032, +358 40 526 9362

Lieselotte Eskelinen Erityisasiantuntija, lukiokoulutus
Puhelin:
+358 9 771 2032 
Matkapuhelin:
+358 40 526 9362 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
lukiokoulutus
opetustoimen henkilöstökoulutus
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi