sv       Tulosta | pdf

Vuonna 2013 kuntia on 320

Vuoden 2013 alusta toteutuu 10 kuntaliitosta. Niistä neljä on monikuntaliitoksia, joissa on osallisena enemmän kuin kaksi kuntaa. Kuntien määrä vähenee 16:lla eli vuonna 2013 kuntia on 320.

​Suurimmassa liitoksessa syntyy uusi Oulu, kun Oulu, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki ja Yli-Ii yhdistyvät.

Karjalohja, Lohja ja Nummi-Pusula yhdistyvät Lohjan kaupungiksi.

Alavuden kaupunki ja Töysän kunta yhdistyvät. Kunnan nimeksi tulee Alavus.

Kuopion ja Nilsiän kaupungit yhdistyvät Kuopioksi.

Kerimäen ja Punkaharjun kunnat sekä Savonlinnan kaupunki yhdistyvät. Yhteisen kunnan nimi on Savonlinna.

Vaasan kaupunki ja Vähänkyrön kunta yhdistyvät Vaasan kaupungiksi.

Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki yhdistyvät Kiteen kaupungiksi.

Raahen kaupunki ja Vihannin kunta yhdistyvät Raahen kaupungiksi.

Mikkelin kaupunki sekä Ristiinan ja Suomenniemen kunnat yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Mikkeli.

Kiikoisten kunta ja Sastamalan kaupunki yhdistyvät Sastamalan nimellä.

Muutoksia tukiin

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2013 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan laki- ja asetusmuutoksia. 
Sotainvalidien oikeutta kokoaikaiseen laitoshoitoon laajennetaan. Laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukko laajenee, kun pysyvän laitoshoidon haitta-asteraja laskee 25 prosentista 20 prosenttiin.
Asumistukeen ja toimeentulotukeen tulee korotuksia. Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Vuoden 2013 alusta alkaen yksin asuvan henkilön perusosa on 477,26 euroa ja yksinhuoltajalle korotettuna maksettava perusosa 524,99 euroa. Näin ollen yksin asuvan henkilön perusosa nousee 16,21 euroa ja yksinhuoltajan 17,83 euroa kuukaudessa. Myös lapsille kuuluvia perusosia korotetaan.
Päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyvät vuoden 2013 alussa sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Ympäristöterveydenhuoltoon henkilömitoitus

Kuntien on kuuluttava ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Kunnissa tai kuntien muodostamilla yhteistoiminta-alueilla on jatkossa käytössä vähintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavat resurssit, joilla järjestetään ympäristöterveydenhuollon palvelut. Suomessa on vuoden 2013 alussa 74 ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joiden keskimääräinen väestöpohja on noin 50 000 - 60 000 asukasta. Vuoden 2013 aikana muodostuvat viimeiset alueet. Lopullinen yhteistoiminta-alueiden määrä tullee sosiaali- ja terveysministeriön arvioin mukaan olemaan 64.

Vaasan sairaanhoitopiiri TYKS:n alueelle

Vaasan sairaanhoitopiiri siirtyy Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Turun yliopistolli-sen sairaalan erityisvastuualueelle. Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle kuuluvat lisäksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit.
 

Verovähennykset kompensoidaan kunnille

Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 945 eurosta 970 euroon ja kertymäprosentti korottuu 7,1 prosentista 7,3 prosenttiin. Muutos lisää käytettävissä olevaa tuloa noin 25 euroa vuodessa eli noin 2 euroa kuukaudessa 20 000–80 000 euroa työtuloa vuodessa ansaitsevilla.  Muutos kohdistuisi 8 400 - 121 400 euron työtuloille.
Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 850 eurosta 2 880 euroon, mikä keventää pienituloisten verotusta vajaalla 8 eurolla vuodessa.
Veroperustemuutoksista aiheutuvat muutokset kuntien veropohjassa kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.
Kuntien kiinteistövarallisuuden yhtiöittämiseen liittyvien määräaikaisten verovapauksien soveltamisaikaa jatketaan koskemaan vuosina 2013 – 2016 tapahtuvia luovutuksia.
 

Lisämenoja veromuutoksista

Lämmitykseen käytettävien polttoaineiden samoin kuin voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroon vaikuttavaa hiilidioksidiosuuden arvoa korotetaan. Maakaasusta kannetaan alennettua energiasisältöveroa 4,45 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 loppuun. Lämmityspolttoaineista turpeen verotukseen ei tule muutoksia.
Yleinen arvonlisäverokanta nousee 23 prosentista 24 prosenttiin. Elintarvikkeisiin, rehuihin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta korotetaan 13 prosentista 14 prosenttiin. Kirjoihin, tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televi-sio- ja yleisradiotoiminnasta saatuihin korvauksiin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin tai-de-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovellettava korotetaan 9 prosentista 10 prosenttiin. Vakuutusmaksuvero nousee 23 prosentista 24 prosenttiin.
 

Toimivaltamuutoksia joukkoliikenneasioissa

Joukkoliikennelakiin tulee viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Kaikissa muutoksissa on kyse siitä, että toimivalta siirretään sinne, missä päätöksiä on tarkoituksenmukaisinta tehdä.
Joukkoliikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät keskitetään valtakunnallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Keskittämisen tarkoituksena on yhdenmukaistaa prosesseja, joilla lupia myönnetään.
 Sivu julkaistu

27.12.2012

 

 Kunnat.netissä

 
 

 Muualla verkossa