(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Valtioneuvoston periaatepäätös haitallisten vieraslajien torjunnasta

Hallitus on 15.3.2012 hyväksynyt periaatepäätöksen haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevasta kansallisesta vieraslajistrategiasta. Periaatepäätöksen mukaan "yhteistyötä kuntien sekä kuntien ympäristö-, terveys- ja muiden viranomaisten kanssa jatketaan haitallisten vieraslajien torjuntatyössä." Tavoitteena on, että kansallinen vieraslajistrategia otetaan ja sisällytetään osaksi eri hallinnonalojen sekä alueellisten toimijoiden kuten ELY-keskusten, maakuntaliittojen ja kuntien omaa toimintaa sekä omia strategioita ja ohjelmia. Toimia koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Lisätietietoja: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/vieraslajit.html

Periaatepäätöksen mukaan "yhteistyötä kuntien sekä kuntien ympäristö-, terveys- ja muiden viranomaisten kanssa jatketaan haitallisten vieraslajien torjuntatyössä." Tavoitteena on, että kansallinen vieraslajistrategia otetaan ja sisällytetään osaksi eri hallinnonalojen sekä alueellisten toimijoiden kuten ELY-keskusten, maakuntaliittojen ja kuntien omaa toimintaa sekä omia strategioita ja ohjelmia. Toimia koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. 
Sivu julkaistu

22.5.2012

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot

 

 Muualla verkossa