(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Valtioneuvoston periaatepäätös haitallisten vieraslajien torjunnasta

Hallitus on 15.3.2012 hyväksynyt periaatepäätöksen haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevasta kansallisesta vieraslajistrategiasta. Periaatepäätöksen mukaan "yhteistyötä kuntien sekä kuntien ympäristö-, terveys- ja muiden viranomaisten kanssa jatketaan haitallisten vieraslajien torjuntatyössä." Tavoitteena on, että kansallinen vieraslajistrategia otetaan ja sisällytetään osaksi eri hallinnonalojen sekä alueellisten toimijoiden kuten ELY-keskusten, maakuntaliittojen ja kuntien omaa toimintaa sekä omia strategioita ja ohjelmia. Toimia koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Lisätietietoja: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/vieraslajit.html

Periaatepäätöksen mukaan "yhteistyötä kuntien sekä kuntien ympäristö-, terveys- ja muiden viranomaisten kanssa jatketaan haitallisten vieraslajien torjuntatyössä." Tavoitteena on, että kansallinen vieraslajistrategia otetaan ja sisällytetään osaksi eri hallinnonalojen sekä alueellisten toimijoiden kuten ELY-keskusten, maakuntaliittojen ja kuntien omaa toimintaa sekä omia strategioita ja ohjelmia. Toimia koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. 


Sivu julkaistu

22.5.2012

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Maija Hakanen
ympäristöpäällikkö +358 9 771 2106, +358 50 5704368
Maija Hakanen ympäristöpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2106 
Matkapuhelin:
+358 50 5704368 
Faksi:
+358 9 7712569 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
ympäristöpolitiikka
kestävä kehitys
luonnonsuojelu ja luonnonvarat
Lisätietoja:
Työlomalla ja 1.6.2014 alkaen eläkkeellä 
 

 Muualla verkossa