(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Nuorisotyöttömyys

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa 235 000 työtöntä työnhakijaa. Heistä nuoria, alle 25-vuotiaita oli yhteensä 30 300 eli 13 prosenttia.

Nuorisotyöttömyysasteet vaihtelevat suuresti kunnittain. Yhteensä 61 kunnassa nuorisotytöttömyysaste oli elokuussa vähintään 15 prosenttia. 113 kunnassa nuorten työttömien osuus jäi sen sijaan alle 10 prosentin ja 18 kunnassa alle 5 prosentin. Suhteellisesti suurimmat ja myös pienimmät osuudet löytyvät Ahvenenmaalta. Suhteellinen tarkastelutapa ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole paras mahdollinen, sillä Ahvenanmaalla työttömien kokonaismäärät ovat vähäisiä. Tällöin esimerkiksi Kökarissa ja Lumparlandissa yksi alle 25 -vuotias työtön nostaa kunnan nuorisotyöttömyysasteen yli 30 prosenttiin.

Nuorisotyöttömyysasteet kunnittain elokuussa 2011. Lähde: TEM.
 
Suurten kaupunkien alhaisimmat nuorisotyöttömyysasteet ovat Espoossa (8,8 %) ja Helsingissä (9,9 %). Vaikein tilanne on sen sijaan Oulussa, jossa alle 25 -vuotiaita työttömiä oli hieman yli 20 prosenttia kaikista työttömistä.
 
Eurooppalaisittain tarkastellen Suomi asettuu nuorisotyöttömyyden osalta lähelle Euroopan keskiarvoa. EuroStatin tietojen mukaan koko EU:n (EU 27) keskimääräinen nuorisotyöttömyysaste vuonna 2010 oli 21,1 ja Suomen 21,4 prosenttia. Euroopan korkein nuorisotyöttömyys on  Espanjassa. 
Sivu julkaistu

26.9.2011

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Erja Lindberg
Kehittämispäällikkö, työllisyys +358 9 771 2497, +358 50 381 4096
Jaana Halonen
erityisasiantuntija +358 9 771 2126, +358 50 452 7035

Erja Lindberg Kehittämispäällikkö, työllisyys
Puhelin:
+358 9 771 2497 
Matkapuhelin:
+358 50 381 4096 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
EU:n työllisyyspolitiikka

Jaana Halonen erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2126 
Matkapuhelin:
+358 50 452 7035 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Uskalla kokeilla - Kokeilevat kunnat ja alueet -ohjelma
Digitalisaation edistäminen kunnissa

 

 Kunnat.netissä

 
 

 Liiteeet

 
 

 Muualla verkossa