(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Sote- ja maakuntauudistusMaakuntauudistuksen valmistelutilanne

Alueilla valmistaudutaan parhaillaan mm. siihen, että

  1. uudet 18 maakuntaa julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1.7.2017
  2. ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä
  3. alueen kehittämiseen, infrastruktuuriin, ympäristöön, turvallisuuteen, identiteettiin jne. liittyvät tehtävät siirtyvät maakunnille 1.1.2019
  4. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2019
  5. pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Väliaikaishallinto

Väliaikainen valmistelutoimielin eli ns. väliaikaishallinto vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä 1.7.2017 alkaen siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto keväällä 2018 on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Väliaikaishallinnon kokoonpanosta sopivat alueen maakunnan liitto, kunnat, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, ELY-keskus ja TE-toimisto. Maakunnan liitto johtaa neuvotteluja ja asettaa väliaikaishallinnon.

Väliaikaishallinto päättää maakunnan talousarviosta 2018. Sen lisäksi se selvittää, ehdottaa, osallistuu selvittämiseen ja järjestämiseen sekä valmistelee erilaisia tehtäviä. Se voi nimittää henkilöitä vain määräaikaisiin virka- tai työsopimussuhteisiin. Ja se voi tehdä sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi.

Väliaikaishallintoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, joka perustuvat lakiluonnokseen 22.12.2016

1) Miten väliaikaishallinto muodostetaan?

Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakuntahallitus asettaa valmistelutoimielimen neuvotteluissa sovitun mukaisesti. Asettamisessa on kysymys neuvottelutuloksen muodollisesta toteamisesta eikä asettamisen yhteydessä ole mahdollista käyttää harkintavaltaa.

Jos toimielintä ei ole asetettu kahden kuukauden kuluessa voimanpanolain voimaan tulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tässä tapauksessa valmistelutoimielimessä on maakunnan alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä 6 jäsentä, sairaanhoitopiiristä 2 jäsentä, erityishuoltopiiristä 1 jäsen, maakunnan liitosta 1 jäsen, pelastuslaitoksesta 1 jäsen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 1 jäsen ja työ- ja elinkeinotoimistosta 1 jäsen sekä heidän varajäsenensä.

2) Onko vuonna 2018 olemassa kaksi maakuntavaltuustoa?

Maakunnan liitto ja uusi maakunta ovat kaksi erillistä organisaatiota.

Maakunnan liiton (kuntayhtymän) valtuusto on olemassa siihen asti kuin maakunnan liittokin eli vuoden 2018 loppuun.

Uuden maakunnan osalta ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

3) Mikä toimielin hyväksyy maakunnan liiton tilinpäätöksen 2018?

Voimaanpanolain 33§:n mukaan ”…kuntayhtymien … tilipäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 allekirjoittavat maakunnan hallitus ja maakuntajohtaja. Maakunnan valtuuston on käsiteltävä … tilinpäätökset ja päätettävä tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta kesäkuun 2019 loppuun mennessä.”

Maakunnan liiton (kuntayhtymän) valtuusto ei siis enää hyväksy maakunnan liiton vuoden 2018 tilinpäätöstä, vaan sen tekee uuden maakunnan valtuusto.Sisältö tarkistettu:
24.2.2017 Viita Johanna

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot

Palvelusähköposti muutostuki

Kuntaliitto palvelee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

muutostuki@kuntaliitto.fi

Johanna Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat +358 9 771 2521, +358 40 753 0630

Palvelusähköposti muutostuki

Kuntaliitto palvelee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

muutostuki@kuntaliitto.fiJohanna Viita Kehityspäällikkö, maakunta-asiat
Puhelin:
+358 9 771 2521 
Matkapuhelin:
+358 40 753 0630 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Maakuntien edunvalvonta
maakuntajohtajien kuukausikokoukset
maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset

 

 Kunnat.netissä

 
 

 Muutosjohtajat