sv       Tulosta | pdf

Kuntaliitokset

Kuntaliitos on kuntien strateginen valinta, jolla tavoitellaan parempaa kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin yhtenä kuntana. Kuntaliitoksista saatavat hyödyt eivät tule useinkaan esiin kovin lyhyellä aikavälillä: strategisella kuntaliitoksella tavoitellaan enemmänkin tulevaisuuden kehitystä mahdollistavia vaikutuksia alueen elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä palvelujärjestelmän kokonaiskehittämiseen. Toimiva muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen ovat onnistuneen kuntaliitoksen edellytyksiä.
Kuntarakennelain mukaisesti kuntarakenteen kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.
 
Seitsemän viimeisen vuoden aikana, vuosina 2007-2013 Suomessa on toteutunut 69 kuntaliitosta. Kuntien lukumäärä on vähentynyt tänä aikana 111:llä eli noin neljänneksellä. Vuonna 2006 Suomessa oli Ahvenanmaa mukaan lukien yhteensä 431 kuntaa ja vuonna 2014, kuntia oli 320, joista 16 kuntaa sijaitsee Ahvenanmaalla.
 ​​​
Suora osoite:
www.kunnat.net/kuntaliitos
Sisältö tarkistettu:
7.3.2014 Koski Arto

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Palvelusähköposti Kunta- ja palvelurakenneasiat
kuntamuutos[at]kuntaliitto.fi
Kaija Majoinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja +358 9 771 2512, +358 500 811239
Arto Koski
erityisasiantuntija +358 9 771 2366, +358 50 542 9299
Antti Kuopila
erityisasiantuntija +358 9 771 2754, +358 50 345 2390
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
Kaija Majoinen tutkimus- ja kehitysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2512 
Matkapuhelin:
+358 500 811239 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Yksikön johtaja
Kuntajohtamisen kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Arto Koski erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2366 
Matkapuhelin:
+358 50 542 9299 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Kuntajakoselvitykset
Kuntaliitokset
Kuntiin liittyvät muutosprosessit
Antti Kuopila erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2754 
Matkapuhelin:
+358 50 345 2390 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Kuntien välinen yhteistyö
Kunta- ja palvelurakenteet
Vaikuttavat lähipalvelut -projekti
tilaaja-tuottaja -toimintatapa