sv       Tulosta | pdf

Kuntaliitokset

Kuntaliitos on kuntien strateginen valinta, jolla tavoitellaan parempaa kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin yhtenä kuntana. Kuntaliitoksista saatavat hyödyt eivät tule useinkaan esiin lyhyellä aikavälillä. Strategisella kuntaliitoksella tavoitellaan enemmänkin tulevaisuuden kehitystä mahdollistavia vaikutuksia alueen elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä palvelujärjestelmän kokonaiskehittämiseen. Toimiva muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen ovat onnistuneen kuntaliitoksen edellytyksiä.
​ 
Kuntarakennelain mukaisesti kuntarakenteen kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.
 
Yhdeksän viimeisen vuoden aikana, vuosina 2007-2016 Suomessa on toteutunut 75 kuntaliitosta. Kuntien lukumäärä on vähentynyt tänä aikana 119:llä eli noin neljänneksellä. Vuonna 2006 Suomessa oli Ahvenanmaa mukaan lukien yhteensä 431 kuntaa ja vuonna 2016, kuntia on 313, joista 16 kuntaa sijaitsee Ahvenanmaalla.

Valtiovarainministeriö on määrännyt, että 1.1.2018 voimaan tuleviksi aiottuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 28.4.2017 mennessä.​​

Ajankohtaistilanne

Vuoden 2016 alussa toteutui neljä kuntaliitosta: Säkylä ja Köyliö, Hollola ja Hämeenkoski, Lahti ja Nastola sekä Kurikka ja Jalasjärvi.
 
Vuonna 2017 toteutuu kaksi kuntaliitosta; Eurajoki ja Luvia sekä Kuopion ja Juankosken liitos.  Kuopion osalta se tulee olemaan viides kuntaliitos 2000-luvulla. Rääkkylän ja Kiteen kuntaliitos kumoutui KHO:n päätöksellä. Päätös TÄÄLLÄ​.

Ahvenanmaan maakuntahallitus on päättänyt, että Sottunga liitetään johonkin kuntaan ennen vuoden 2019 vaaleja. Liitoskohdetta ei ole toistaiseksi päätetty.
 
 

​​​​​​​​


Suora osoite:
www.kunnat.net/kuntaliitos
Sisältö tarkistettu:
31.1.2017 Nieminen Ville

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot

Palvelusähköposti kuntamuutos

Mm. kunta- ja palvelurakenteeseen liittyvät kysymykset

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

kuntamuutos@kuntaliitto.fi

Kaija Majoinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja +358 9 771 2512, +358 500 811239
Arto Koski
erityisasiantuntija +358 9 771 2366, +358 50 542 9299
Antti Kuopila
erityisasiantuntija +358 9 771 2754, +358 50 345 2390
Ville Nieminen
asiantuntija +358 9 771 2749, +358 50 564 6622

Palvelusähköposti kuntamuutos

Mm. kunta- ja palvelurakenteeseen liittyvät kysymykset

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

kuntamuutos@kuntaliitto.fiKaija Majoinen tutkimus- ja kehitysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2512 
Matkapuhelin:
+358 500 811239 
Twitter:
@KMajoinen 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Yksikön johtaja, hallintotieteiden tohtori
Kunta- ja aluejohtaminen
Itsehallintoalueet ja tulevaisuuden kunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Arto Koski erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2366 
Matkapuhelin:
+358 50 542 9299 
Twitter:
@artokoskiKL 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Kuntajakoselvitykset
Kuntaliitokset
Tulevaisuuden kunta
PED-verkosto

Antti Kuopila erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2754 
Matkapuhelin:
+358 50 345 2390 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Sote-muutostuki
Kuntien ja itsehallintoalueiden väliset rajapintapalvelut ja neuvottelumenettely -projekti
Kuntien välinen yhteistyö
Kunta- ja palvelurakenteet
Vaikuttavat lähipalvelut -projekti
tilaaja-tuottaja -toimintatapa

Ville Nieminen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2749 
Matkapuhelin:
+358 50 564 6622 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Vaikuttavat lähipalvelut -projekti
Sähköinen hyvinvointikertomus
Tulevaisuuden kunta -ohjelmakoordinaattori

 

 Liitteet

 
 

 Muualla verkossa

 
 

 Julkaisut

 
Raportissa paneudutaan kriisikuntien kuntaliitoksiin ja ehdotuksiin niiden kehittämiseksi.
 

 Kunnat.netissä

 
 

 Tiedotteet