sv       Tulosta | pdf

Palveluiden organisointi ja järjestäminen

Kuntien toimintaympäristö muuttuu. Kuntien rooli on muuttumassa entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden turvaajaksi.

Palveluilta vaaditaan yhä korkeampaa laatua. Samalla edellytetään kustannustietoisuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Lainsäädäntö edellyttää julkisten hankintojen kilpailuttamista. Useille kuntien palvelualoille onkin syntynyt merkittävää yksityistä tarjontaa.

Kuntien työntekijöiden ikärakenteesta johtuen henkilöstön siirtyminen eläkkeelle ja vaihtuvuus tulee olemaan lähivuosina runsasta. Kilpailu osaavista ammattitaitoisista työntekijöistä kovenee. Tässä tilanteessa kuntien on syytä arvioida toimintatapojaan ja muokata niitä tarvittaessa. Kunnan teknisten palvelujen tuotantotapojen arviointi ja valinnat ovat osa kunnan strategista kehittämistä.