sv       Tulosta | pdf

Kunta ja markkinat yhteistyössä

Kunnan roolin palvelujen järjestäjänä tulee jatkossakin olla yksiselitteisesti tunnustettu ja vahva. Kunta voi tuottaa palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostaa palvelut yksityiseltä palvelun tuottajalta.

Toimivat markkinat ovat erittäin tärkeät kuntasektorille. Kun markkinat toimivat, palvelujen, tavaroiden ja urakoiden hinta ja laatu ovat tasapainossa.

​Kunnan omistajapoliittisten linjausten laatimisessa lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet, palvelustrategia ja niiden vaatimat voimavarat, pitkän aikavälin tavoitteet sekä arviot toimintaympäristön muutoksista.

Vesihuoltolaitokset, kaukolämpöverkostot ja muut vastaavat yksiköt tuottavat palveluja ja hyödykkeitä, joita kansalaisten tulee saada kohtuullisin ehdoin.
 

Taloudellisten ja laadukkaiden hankintojen tekeminen edellyttää laajaa ostamisen ja tuotteiden osaamista. Kilpailuttamisprosessin virheettömyydessä on kyse vasta hankinnan muodollisesta onnistumisesta. Hankintalainsäädännön tulisi tukea laadukasta ja tuloksellista, kuntalaisten hyväksi tehtävää hankintaa.

Kunnat kehittävät alueellaan elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä. Yksittäisten elinkeinopoliittisten toimenpiteiden oikeudelliset perusteet on aina arvioitava erikseen.
 
TAVOITTEET
  • Kunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä ja valitsevat tuotantotavat.
  • Markkinoiden toimivuus on tärkeätä kunnille.
  • Hankintalainsäädännön kokonaistarkastelulla kevennetään hankintamenettelyä.

 

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Reijo Vuorento
Apulaisjohtaja +358 50 667 41

Reijo Vuorento Apulaisjohtaja
Matkapuhelin:
+358 50 667 41 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
valtio-kuntasuhde
edunvalvonta
verotus
valtionosuudet
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi