sv       Tulosta | pdf

Kunta ja markkinat yhteistyössä

Kunnan roolin palvelujen järjestäjänä tulee jatkossakin olla yksiselitteisesti tunnustettu ja vahva. Kunta voi tuottaa palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostaa palvelut yksityiseltä palvelun tuottajalta.

Toimivat markkinat ovat erittäin tärkeät kuntasektorille. Kun markkinat toimivat, palvelujen, tavaroiden ja urakoiden hinta ja laatu ovat tasapainossa.

​Kunnan omistajapoliittisten linjausten laatimisessa lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet, palvelustrategia ja niiden vaatimat voimavarat, pitkän aikavälin tavoitteet sekä arviot toimintaympäristön muutoksista.

Vesihuoltolaitokset, kaukolämpöverkostot ja muut vastaavat yksiköt tuottavat palveluja ja hyödykkeitä, joita kansalaisten tulee saada kohtuullisin ehdoin.
 

Taloudellisten ja laadukkaiden hankintojen tekeminen edellyttää laajaa ostamisen ja tuotteiden osaamista. Kilpailuttamisprosessin virheettömyydessä on kyse vasta hankinnan muodollisesta onnistumisesta. Hankintalainsäädännön tulisi tukea laadukasta ja tuloksellista, kuntalaisten hyväksi tehtävää hankintaa.

Kunnat kehittävät alueellaan elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä. Yksittäisten elinkeinopoliittisten toimenpiteiden oikeudelliset perusteet on aina arvioitava erikseen.
 
TAVOITTEET
  • Kunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä ja valitsevat tuotantotavat.
  • Markkinoiden toimivuus on tärkeätä kunnille.
  • Hankintalainsäädännön kokonaistarkastelulla kevennetään hankintamenettelyä.

 Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Toimitusjohtaja +358 9 771 2000, +358 50 364 7883
Reijo Vuorento
Apulaisjohtaja +358 9 771 2078, +358 50 667 41

Puhelin:
+358 9 771 2000 
Matkapuhelin:
+358 50 364 7883 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@Kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
valtio-kuntasuhteen johto
liiton strateginen ja operatiivinen edunvalvonta
kunta- ja kaupunkipolitiikka
Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin johto
kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
kansainväliset suhteet ja EU-asiat
viestintä
ruotsinkielinen sihteeristö
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi 

Reijo Vuorento Apulaisjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2078 
Matkapuhelin:
+358 50 667 41 
Faksi:
+358 9 771 2570 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
valtio-kuntasuhde
edunvalvonta
verotus
valtionosuudet
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi