sv       Tulosta | pdf

Diaesitykset ja perustiedot kunnista

Suomessa on kaikkiaan 313 kuntaa, mikä tekee Suomesta pienkuntavaltaisen maan.

Yli puolessa kunnista asuu alle 6 000 asukasta. Pienkuntien osuus maapinta-alasta on puolet, mutta väestöstä vain 15 % ja työpaikoista noin 10 %. Pienimmissä saaristokunnissa on alle 200 asukasta.

Yli 100 000 asukkaan kaupunkeja on yhdeksän: Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Lahti ja Kuopio. Niiden osuus pinta-alasta on prosentti, mutta niissä asuu 30 % väestöstä ja sijaitsee peräti 40 % työpaikoista.

Kuntien lukumäärä on vähentynyt vuoden 2002  448:sta nykyiseen 313:een.

Kunnat järjestävät kansalaisten peruspalvelut. Ne

  • vastaavat ennalta ehkäisevästä ja perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta sekä hammashuollosta. Kunnat edistävät elinympäristön terveellisyyttä.

  • huolehtivat lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, vammaispalveluista sekä monista muista sosiaalihuollon tehtävistä.

  • ylläpitävät peruskouluja, lukioita, ammattioppilaitoksia ja ammattikorkeakouluja sekä tarjoavat aikuiskoulutus-, taideopetus-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluja.

  • ohjaavat alueensa maankäyttöä ja rakentamista. Kunnat huolehtivat vesi-, energia- ja jätehuollosta, kaduista sekä ympäristönsuojelusta.

  • edistävät elinkeinoja ja työllisyyttä sekä tietoyhteiskuntakehitystä.Sisältö tarkistettu:
26.1.2016 Hagerlund Tony
 

 Kuntien ja Kuntaliiton historia

 

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Tony Hagerlund
verkkoviestintäpäällikkö +358 9 771 2222, +358 50 5262158

Tony Hagerlund verkkoviestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2222 
Matkapuhelin:
+358 50 5262158 
Twitter:
@TonyHagerlund 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
verkkoviestintä
sosiaalinen media
kuntien viestinnän kehittäminen