sv       Tulosta | pdf

Alueet ja yhdyskunnat -yksikköTekniikka

Laadukkailla kuntateknisillä palveluilla taataan kuntalaisille ja elinkeinoelämälle turvallinen ja sujuva arki. Teknisen toimen tuottamia palveluja ovat mm.

  • Jätehuollon järjestäminen
  • Katujen yleisten alueiden ylläpito

  • Rakennusten ja infran rakennuttaminen

  • Sujuva liikenne

  • Toimitilojen kehittäminen ja kiinteistönpito

  • Vesihuollon järjestäminen

Kuntien toimintaympäristö ja rooli on muuttumassa entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden turvaajaksi. Palveluilta vaaditaan yhä korkeampaa laatua. Samalla edellytetään kustannustietoisuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Lainsäädäntö edellyttää julkisten hankintojen kilpailuttamista. Useille kuntien palvelualoille onkin syntynyt merkittävää yksityistä tarjontaa. Kuntien henkilöstön siirtyminen eläkkeelle ja vaihtuvuus ovat lähivuosina runsasta johtuen työntekijöiden ikärakenteesta. Kilpailu osaavista ammattitaitoisista työntekijöistä kovenee ja haasteeseen on vastattava.

Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö edistää kuntien teknisen toimen toiminta-mahdollisuuksia kuntateknisten palveluiden järjestämisessä. Toimialueeseen kuuluvat edellä mainittuihin palveluihin liittyvät edunvalvonta-, kehittämis-, tiedotus-, neuvonta- ja koulutustehtävät sekä kuntatekniikan näkyvyyden lisääminen.  ​​Suora osoite:
www.kunnat.net/tekniikka

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot

Palvelusähköposti tekniikka

Kunnallistekniikka, infra, jätehuolto, rakennuttaminen

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kunnallistekniikkaan, infraan, jätehuoltoon, rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

tekniikka@kuntaliitto.fi

Paavo Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö +358 9 771 2559, +358 50 380 8368

Palvelusähköposti tekniikka

Kunnallistekniikka, infra, jätehuolto, rakennuttaminen

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kunnallistekniikkaan, infraan, jätehuoltoon, rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

tekniikka@kuntaliitto.fiPaavo Taipale yhdyskuntatekniikan päällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2559 
Matkapuhelin:
+358 50 380 8368 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen, Vesihuolto

 

 KUMA-Aineistoa

 
 

 Julkaisut

 
Sisäilmaston hyvän laadun ja energiatehokkuuden parantamisen yhdistävää tutkimustoimintaa ja sen myötä alan kirjallisuutta on suhteellisen vähän. Kunnissa tarvitaan kuitenkin yhteistä näkemystä erityisesti ylläpidossa, mutta myös rakennustoiminnassa. Tähän tiedon vajeeseen vastaamiseksi toteutettiin kirjallisuus- ja kehittämistarveselvitys vuonna 2014.
 

 

 
Päättäjille suunnatussa julkaisussa kerrotaan, miten kunnan luottamushenkilöt voivat vaikuttaa kuntansa infrastruktuurin toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Lisäksi julkaisussa kerrotaan, mitä kunnan luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon infraomaisuuteen liittyviä päätöksiä tehdessään.
 

 Kunnat.netissä

 
 

 Liitteet

 
 

 Muualla verkossa

 
 

 Blogissa