sv       Tulosta | pdf

Tavoitteet

Projektin perustehtävänä on yhdessä kuntien kanssa kehittää uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaation rakenteita, joilla kunnat pystyvät vastaamaan 2020 -luvun haasteisiin.

Kehittämistyön tavoitteena on:
  • Luoda edellytyksiä strategisen johtamisen onnistumiseen monimutkaistuvassa ja moniarvoistuvassa toimintaympäristössä.
  • Kehittää johtamista ja organisointia hyödyntäen konsernijohtamisen, monituottajamallien sekä asiakaslähtöisen prosessijohtamisen uusia periaatteita.
  • Työstää erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia kuntien organisointi- ja johtamismalleja.
  • Tuottaa tietoa kuntien ja muiden toimijoiden kehittyvistä organisaatiorakenteista ja johtamistavoista myös ennakoiden kuntalain kokonaisuudistusta.
  • Mahdollistaa kuntien vertaioppimista ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa verkostoyhteistyötä hyödyntämällä.

 

Projektissa tarkastellaan kuntakonsernin johtamisen, ohjauksen ja rakenteen lisäksi matriisi- ja prosessiorganisaatiomallien soveltumista kunnan toimintojen organisointiin ja johtamiseen tuottavuuden parantamiseksi ja asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi.
Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Kaija Majoinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja +358 500 811239
Jarmo Asikainen
projektipäällikkö +358 50 361 1357

Kaija Majoinen tutkimus- ja kehitysjohtaja
Matkapuhelin:
+358 500 811239 
Twitter:
@KMajoinen 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Yksikön johtaja, hallintotieteiden tohtori
Kunta- ja aluejohtaminen
Itsehallintoalueet ja tulevaisuuden kunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Jarmo Asikainen projektipäällikkö
Matkapuhelin:
+358 50 361 1357 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Organisaatio:
Tehtävät:
toimintakykyiset kuntakonsernit
strategian toimeenpanoa Kuntaliiton kuntakonsernien kehittämis- ja palvelutoiminnassa