sv       Tulosta | pdf

Terveyskeskukset

Terveyskeskus hoitaa Terveydenhuoltolaissa määrätyt tehtävät ja järjestää väestölle sen mukaiset terveydenhuollon palvelut.

​Esimerkiksi ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavat terveydensuojelu- ja elintarvikelait ja mielenterveyspalveluita ohjaa mielenterveyslaki. Työntekijän terveyttä edistämään velvoittaa työterveyshuoltolaki.

Terveyskeskuksen tulee järjestää tutkimukset ja hoidot kansanterveyslaissa määrätyn hoitotakuun mukaisesti. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen. Tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee aloittaa kolmen kuukauden aikana siitä, kun hoidon tarve on todettu. Kiireelliseen hoitoon on päästävä välittömästi.

Terveyskeskuksen tehtävänä on

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  • terveysneuvonta ja terveystarkastukset
  • seulonnat
  • neuvolapalvelut
  • kouluterveydenhuolto
  • opiskeluterveydenhuolto
  • työterveyshuolto
  • merenkulkijoiden terveydenhuolto
  • iäkkäiden neuvontapalvelut
  • ympäristöterveydenhuolto

 2. Sairaanhoito

  • sairaanhoito
  • kotisairaanhoito
  • suun terveydenhuolto
  • mielenterveystyö
  • lääkinnällinen kuntoutus

Ensihoitopalvelujen järjestäminen on Terveydenhuoltolaissa siirretty sairaanhoitopiirin tehtäväksi.

Kunnat voivat järjestää palvelut itsenäisesti omana toimintana, olemalla jäsenenä kuntayhtymässä tai ostamalla palvelut muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi eräitä palveluja voidaan järjestää palvelusetelin avulla.Sisältö tarkistettu:
30.10.2012 Koivuranta-Vaara Päivi

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Päivi Koivuranta-Vaara
Hallintoylilääkäri +358 9 771 2774, +358 50 538 4647
Soile Paahtama
Erityisasiantuntija +358 9 771 2620, +358 50 511 0957

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri
Puhelin:
+358 9 771 2774 
Matkapuhelin:
+358 50 538 4647 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

Soile Paahtama Erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2620 
Matkapuhelin:
+358 50 511 0957 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Arkeen voimaa -projekti