sv       Tulosta | pdf

Heta:n ja JHL:n välinen työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat solmineet henkilökohtaisten avustajien valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus on tullut voimaan 1.12.2010.

​Työehtosopimus ei ole yleissitova, vaan sopimusta sovelletaan vain Hetaan järjestäytyneiden työnantajien ja heidän avustajiensa osalta.

Kunnat eivät ole osallisia työehtosopimuksessa. Koska kunnat kuitenkin Vammaispalvelulain 8 §:n mukaisesti vastaavat henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja kustannuksista, vaikuttaa solmittu työehtosopimus myös niihin (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380).  Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:
 
  1. korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut;
  2. antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä tarkoitetun palvelusetelin
  3. hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa

Työehtosopimus vaikuttaa edellä kohdan 1) mukaisesti järjestettyyn henkilökohtaiseen apuun. Työehtosopimus muuttaa työsuhteiden ehtoja tuoden muutoksia niin henkilökohtaisten avustajien työaikoihin kuin niihin liittyviin korvauksiinkin.  Työehtosopimuksella ei huononneta työntekijän voimassaolevaan työsuhteeseen perustuvia etuja.

Heta on antanut jäsenilleen ohjeen, jonka mukaan tiedot Hetan jäsenyydestä on kunkin itse toimitettava oman kuntansa vammaispalveluista vastaavalle taholle sekä palkanlaskentaan. Henkilöt ovat Hetan jäseniä vain maksettuaan jäsenmaksun, joten todisteeksi jäsenyydestään heidän tulee liittää ilmoitukseen kopiot sekä jäsenmaksulaskusta että maksukuitista.

Koska työehtosopimus on järjestöjen välinen, ei Kunnallinen Työmarkkinalaitos eikä Kuntaliitto  tulkitse sopimuksen ehtoja. Lisätietoja työehtosopimuksen sisällöstä antaa Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta.

 Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Sami Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies +358 9 771 2623, +358 50 341 3349

Sami Uotinen Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies
Puhelin:
+358 9 771 2623 
Matkapuhelin:
+358 50 341 3349 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
sosiaalihuollon lakiasiat
sosiaalihuollon tietosuoja