(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Kiinteistönkaupan sopimusmallit

Verkkosivun oikeassa reunassa on alla olevien kauppakirjamallien esimerkkejä. Sopimusmallit on tietoisesti annettu PDF-, ei word-muodossa.

​Oheiset sopimusmallit ovat perusmalleja, joita voidaan pitää pohjana kiinteistön luovutuksissa, joihin ei liity erityispiirteitä. Kyseisiä malleja ei suositella käytettäväksi automaattisesti kaikissa tilanteissa. Kunkin tapauksen olosuhteissa tulee erikseen harkita sopimukseen otettavien ehtojen tarpeellisuus ja sisältö. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen sisällyttää sopimukseen perusehtoihin nähden yksityiskohtaisempia ehtoja.

Tässä esitettyjä sopimusmalleja ehtoineen ei siis tule käyttää perehtymättä  ehtojen perusteluihin! 

Kauppakirjamallit 

Kauppakirjamalli A (omakotitalotontti)

- kunnanvaltuuston/kunnanhallituksen tontin myyntiä koskeva päätös on lainvoimainen
- tontti on muodostettu ja rakentamaton
- tonttiin ei kohdistu kiinnityksiä, rasitteita, muita käyttöoikeuksia tai rasituksia
- tontti myydään yksityiselle henkilölle, joka vastaa liittymistä
- kauppahinta maksetaan heti, jolloin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät heti 

Kauppakirjamalli B (vanha koulurakennus)

- kunnanvaltuuston/-hallituksen tontin myyntiä koskeva päätös on lainvoimainen
- tontilla sijaitsee vanha koulurakennus ja purkukuntoinen talousrakennus
- kauppakirjassa sovitaan rakennusten kunnon vastuunjaosta
- liittymät siirretään ostajalle korvauksetta
- tonttiin ei kohdistu rasitteita, muita käyttöoikeuksia tai rasituksia
- kauppahinta maksetaan heti, jolloin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät heti
- tontti myydään yhdistykselle, kauppa ei sisällä EU:n valtiontukisäännöksissä tarkoitettua valtiontukea 

Kauppakirjamalli C (teollisuus- ja/tai liiketontti)

- kunnanvaltuuston/-hallituksen tontin myyntiä koskeva päätös on lainvoimainen
- tontilla sijaitsee normaalikuntoinen toimistorakennus
- kauppakirjassa sovitaan rakennusten kunnon vastuunjaosta
- tonttiin kohdistuu rasitteita ja muita käyttöoikeuksia sekä vuokraoikeus
- kauppahinta maksetaan erissä, jolloin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu
- tontti myydään yritykselle ja kauppa sisältää EU:n valtiontukisäännöksissä tarkoitettua vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kauppakirjamalli D (määräalan osto kunnalle)

- kunnanvaltuuston/-hallituksen määräalan ostoa koskeva päätös on lainvoimainen
- määrärahan myöntämistä koskeva päätös on lainvoimainen
- määräala on rakentamaton
- kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, panttikirjat ovat velkojalla, määräala vapautetaan kiinnityksistä
- määräalaan ei kohdistu rasitteita, muita käyttöoikeuksia tai rasituksia
- kauppahinta maksetaan heti, jolloin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät heti.

Kauppakirjamalli E (kiinteistönkaupan esisopimus)

- kunnanvaltuuston/-hallituksen myyntiä koskeva päätös on lainvoimainen
- lopullisen kaupan tekemisen edellytykset eivät vielä täyty ostajan kannalta
kiinteistö on rakentamaton 
Sisältö tarkistettu:
8.10.2012 Matilainen Sampsa

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot

Palvelusähköposti siviililakimiehet

Mm. sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevat kysymykset

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

siviililakimiehet@kuntaliitto.fi

Susanna Ijäs
lakimies +358 9 771 2451, +358 50 372 9024
Sampsa Matilainen
lakimies +358 9 771 2457, +358 50 361 4855

Palvelusähköposti siviililakimiehet

Mm. sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevat kysymykset

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

siviililakimiehet@kuntaliitto.fiPuhelin:
+358 9 771 2451 
Matkapuhelin:
+358 50 372 9024 
Faksi:
+358 9 771 2229 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kiinteistönkauppa
maankäyttöpoliittiset kysymykset
maankäyttösopimukset
etuosto-oikeus
lunastukset
maanvuokrasopimukset
kiinteistörasitteet
kaavoitus ja rakentaminen
yleinen sopimusoikeus
vakuudet

Puhelin:
+358 9 771 2457 
Matkapuhelin:
+358 50 361 4855 
Faksi:
+358 9 771 2229 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kiinteistönkauppa
yleinen sopimusoikeus
vahingonkorvausoikeus
maanvuokrasopimukset
kiinteistörasitteet
maankäyttö ja rakentaminen
lunastaminen
maa-aineslaki

 

 Liitteet

 
 

 Kunnat.netissä