sv       Tulosta | pdf

Julkisuus ja tietosuoja

Kuntien toiminnan avoimuutta säätelevät julkisuus- ja henkilötietolait. Julkisuuslaki koskee lähinnä asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelyä.

Julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät aiheet ovat lakiasiainyksiköltä useimmin kysyttyjen kysymysten joukossa.

Julkisuus- ja henkilötietolait säätelevät kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki koskee viranomaisten asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelyä.

Viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia, paitsi lain nojalla salassa pidettävät asiakirjat. Jokainen voi saada tietoja julkisista asiakirjoista. Tiedon saantia ei vielä julkisista asiakirjoista saa rajoittaa vain perustellusta syystä. Kunnan hallinnossa lähinnä ihmisten yksityiselämän tiedot sekä eräät yritysten liiketoiminnan tiedot ovat salaisia. Niistä sivullinen ei saa ilman lupaa tai valtuutusta tietoja.

Henkilörekisteristä ei saa aina luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia. Sallitut käyttötarkoitukset on lueteltu henkilötietolaissa. Yksityishenkilöt saavat kunnan rekistereistä julkisia henkilötietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Tiedotusvälineille annetaan vastaavia julkisia tietoja toimituksellisiin tarkoituksiin. Viranomaiset saavat käyttää henkilötietoja esimerkiksi lakisääteisissä tehtävissään.​

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Mm. kuntien tehtävien hoitoon, kuntarakenteeseen ja päätöksentekomenettelyyn liittyvät kysymykset

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hallintolakimiehet@kuntaliitto.fi

Katariina Huikko
johtava lakimies +358 50 566 4327
Mervi Kuittinen
johtava lakimies, työvapaalla
Riitta Myllymäki
johtava lakimies +358 50 349 5460
Ida Sulin
lakimies +358 9 771 2467, +358 50 563 3023

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Mm. kuntien tehtävien hoitoon, kuntarakenteeseen ja päätöksentekomenettelyyn liittyvät kysymykset

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

hallintolakimiehet@kuntaliitto.fiKatariina Huikko johtava lakimies
Matkapuhelin:
+358 50 566 4327 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
julkiset hankinnat
kunnat ja markkinat
EU:n valtiontuki
SGEI

Mervi Kuittinen johtava lakimies, työvapaalla
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja
Kuntaliiton hallintoelimet
Lisätietoja:
työvapaalla 22.8.2016-22.8.2017  

Riitta Myllymäki johtava lakimies
Matkapuhelin:
+358 50 349 5460 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja
vaalilainsäädäntö
kielilaki
kuntaliitokset
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi 

Ida Sulin lakimies
Puhelin:
+358 9 771 2467 
Matkapuhelin:
+358 50 563 3023 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja
kielilaki
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi 

 

 Liitteet

 
 
 

 Kunnat.netissä

 
Yleiskirjeet
 

 Muualla verkossa