sv       Tulosta | pdf

Julkisuus ja tietosuoja

Kuntien toiminnan avoimuutta säätelevät julkisuus- ja henkilötietolait. Julkisuuslaki koskee lähinnä asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelyä.

Julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät aiheet ovat lakiasiainyksiköltä useimmin kysyttyjen kysymysten joukossa.

Julkisuus- ja henkilötietolait säätelevät kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki koskee viranomaisten asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelyä.

Viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia, paitsi lain nojalla salassa pidettävät asiakirjat. Jokainen voi saada tietoja julkisista asiakirjoista. Tiedon saantia ei vielä julkisista asiakirjoista saa rajoittaa vain perustellusta syystä. Kunnan hallinnossa lähinnä ihmisten yksityiselämän tiedot sekä eräät yritysten liiketoiminnan tiedot ovat salaisia. Niistä sivullinen ei saa ilman lupaa tai valtuutusta tietoja.

Henkilörekisteristä ei saa aina luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia. Sallitut käyttötarkoitukset on lueteltu henkilötietolaissa. Yksityishenkilöt saavat kunnan rekistereistä julkisia henkilötietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Tiedotusvälineille annetaan vastaavia julkisia tietoja toimituksellisiin tarkoituksiin. Viranomaiset saavat käyttää henkilötietoja esimerkiksi lakisääteisissä tehtävissään.Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Heikki Harjula
johtava lakimies +358 9 771 2070, +358 50 667 35
Katariina Huikko
lakimies +358 50 566 4327
Mervi Kuittinen
lakimies +358 50 520 8071
Riitta Myllymäki
johtava lakimies, työvapaalla +358 9 771 2463, +358 50 3495 460
Ida Sulin
lakimies, työvapaalla
Tanja Mansikka
lakimies, työvapaalla

Heikki Harjula johtava lakimies
Puhelin:
+358 9 771 2070 
Matkapuhelin:
+358 50 667 35 
Faksi:
+358 9 771 2229 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
vaalilainsäädäntö
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja

Matkapuhelin:
+358 50 566 4327 
Faksi:
+358 9 771 2229 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkiset hankinnat - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
EU:n valtiontuki
SGEI
kunnat ja markkinat
vaalilainsäädäntö

Matkapuhelin:
+358 50 520 8071 
Faksi:
+358 9 771 2229 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja
Kuntaliiton hallintoelimet

Riitta Myllymäki johtava lakimies, työvapaalla
Puhelin:
+358 9 771 2463 
Matkapuhelin:
+358 50 3495 460 
Faksi:
+358 9 771 2229 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja
vaalilainsäädäntö
kielilaki
kuntaliitokset, kuntajakolaki
Kuntaliiton hallintoelimet
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi 

Ida Sulin lakimies, työvapaalla
Faksi:
+358 9 771 2229 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja
kielilaki
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi
työvapaalla
 

Tanja Mansikka lakimies, työvapaalla
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
hallintomenettely
julkisuus ja tietosuoja
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi
työvapaalla
 

 

 Liitteet

 
 
 

 Kunnat.netissä

 
Yleiskirjeet
 

 Muualla verkossa