(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Palkkatuki

Työnantaja voi tietyin edellytyksin saada palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. Työ- ja elinkeinotoimisto myöntämä palkkatuki on tarveharkintaista ja määrärahasidonnaista.

Palkkatuki myön-netään prosenttiosuutena työttömän henkilön palkkauskustannuksista. Tuen suuruus riippuu mm. palkattavan henkilön työttömyyden kestosta. TE-toimiston myöntämän palkkatuen kesto ja tukiprosentti voivat vaihdella tapauskohtaisesti.

Palkkatukea koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2015. Ajantasaista lisätietoa palkkatuesta löytyy TE-palvelujen sivuilta.
 

 Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Erja Lindberg
Pääsihteeri, työllisyyspoliittinen kuntakokeilu +358 9 771 2497, +358 50 381 4096

Erja Lindberg Pääsihteeri, työllisyyspoliittinen kuntakokeilu
Puhelin:
+358 9 771 2497 
Matkapuhelin:
+358 50 381 4096 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
työllisyyspoliittisen kuntakokeilun pääsihteeri

 

 Muualla verkossa