Siirry ylös
sv       Tulosta | pdf

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Rakel Hiltunen:Kuntien on arvioitava kuntauudistuksen kokonaisuutta

(Kuntaliitto tiedottaa 8.2.2012) Kuntaliitto haluaa kunnille toisen lausuntokierroksen, kun hallitus on linjannut kuntauudistuksen kriteerit ja uudistukseen liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutuspalvelujen selvitykset ovat valmistuneet. Kuntalain kokonaisuudistus tulisi valmistella parlamentaarisessa komiteassa.

​Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Rakel Hiltunen pitää välttämättömänä, että valtiovarainministeriön työryhmän kuntarakenneraporttia työstetään aidossa vuoropuhelussa valtion ja kuntien kesken.

- Kuntien ja kuntahallinnon uudistuminen on välttämätöntä tulevien palvelu- ja taloushaasteiden vuoksi. Kunnilla tulee kuitenkin olla uudistuksessa keskeinen rooli, mikä ei hallituksen asettamassa aikataulussa voi aidosti toteutua, Hiltunen sanoo.

- Keskeisenä tavoitteena on tarpeeksi vahvojen kuntien verkosto vapaaehtoisten liitosten avulla kunnallista itsehallintoa kunnioittaen. Kuntaliitosten toissijaisena vaihtoehtona kuntien on tiivistettävä yhteistoimintaa niin, että asukkaat voivat valita palveluja kuntarajoista riippumatta.

- Kuntaa laajempaa aluetta koskeva yhteistoiminta on toteutettava monitoimialaisena kokonaisuutena - ei vain sektoreittain, Hiltunen painottaa. Näin vähennetään kuntien yhteistyön hallinnointia ja parannetaan kuntien vaikutusvaltaa yhteistyön ohjauksessa.

Valtiovarainministeriö odottaa kuntien lausuntoja työryhmän raporttiin 13.4. mennessä. Sen jälkeen maan hallitus on ilmoittanut määrittelevänsä vahvan kunnan kriteerit, rakennelain toteuttamisen ja kuntauudistuksen jatkon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta on määrä saada selvitys toukokuun loppuun mennessä.

- Vasta näiden tietojen perusteella - ja lisäksi odotetaan myös linjauksia koulutusrakenteista - kunnat voivat ottaa kantaa uudistukseen kokonaisuutena. Samalla kunnat voivat antaa lausuntonsa mahdollisten selvityshenkilöiden tarpeesta. Tästä syystä tarvitaan toinen lausuntokierros esimerkiksi syyskuun puoliväliin mennessä, sanoo Kuntaliiton puheenjohtaja.

- Realistinen aikataulu merkittävien kuntarakenteen muutosten käyttöönotolle on edelleenkin valtuustokauden vaihde 2017 alusta, jolloin myös uusittu kuntalaki voidaan saada uusien valtuustojen käyttöön. Kuntalain valmistelu on Hiltusen mukaan syytä aloittaa jo keväällä, ja organisoida se parlamentaarisen komitean varaan.

Raportti täsmennettävä paikallisella ymmärryksellä

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja näkee julkistetun työryhmäraportin paljolti perustiedosta kerättynä tietopakettina, jonka perusteella on aloitettava kullekin alueelle sopivien ratkaisujen etsiminen.

- Esimerkiksi kaupunkiseutuja on tarkasteltu raportissa liian mekaanisesti ottamatta huomioon kunkin kaupunkiseudun erityispiirteitä. On tärkeää, että seudun kunnat itse pystyisivät löytämään rakenteet, jotka parhaiten vastaisivat juuri tuon seudun asukkaiden tarpeita.    

- Lähidemokratian ja lähivaikuttamisen kehittämisessä on keskeistä saada aikaan toimivia malleja, joita voidaan käyttää lainsäädännön pohjana.

- Koulutuspalveluja ei ole juurikaan vielä tarkasteltu. Lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja kansalaisopistot ovat keskeisiä kuntalaisen palveluita, jotka ovat kuntien järjestämiä ja rahoittamia. Koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tulee tapahtua osana kuntauudistusta ja osana muuta palvelukokonaisuutta. Niitä ei tule valmistella erillään kuntauudistuksesta, Hiltunen painottaa.

Rakel Hiltunen näkee muutoksessa myös monia riskejä, joita vain aidolla yhteistyöllä voidaan välttää. Kuntien, Kuntaliiton ja eri ministeriöiden valmistelutyötä on jatkettava. Vapaaehtoisten kuntaliitosten esteitä on poistettava ja kannustettava kuntia omien ratkaisujen esittämiseen.

Kuntaliitto odottaa myös kuntien tehtäviä selvittelevältä työryhmältä konkreettisia tuloksia kuntien velvoitteiden uudelleenarvioimiseksi.

Kuntaliitto ei ole ottanut eikä tule ottamaan kantaa raporttiin sisältyviin karttaharjoituksiin, koska konkreettista kuntajakoa tulee tarkastella kuntien antaman palautteen pohjalta.

Lisätietoja:
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Rakel Hiltunen, 050 511 3003
Varapuheenjohtaja Markku Andersson, 0400 653 403
Varapuheenjohtaja Lasse Hautala, 0400 361 828
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 3647 883
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
Ruotsinkielisen toiminnan johtaja Kristina Wikberg, 050 378 0466
Johtava lakimies Kari Prättälä, 0500 606 873
Kehitysjohtaja Kaija Majoinen, 0500 811 239
Projektipäällikkö Sini Sallinen, 050 464 5662
Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, 0 400 850 232