(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Rakel Hiltunen:Kuntarakenne linjattava pikaisesti

(Kuntaliitto tiedottaa 9.2.2011) - Eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan maan uuden hallituksen pitää pystyä linjaamaan kuntahallinnon kehittämissuunta. Kuntahallinnon rakennekysymykset pitää ratkaista pikaisesti, sanoi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Rakel Hiltunen keskiviikkona avatessaan kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumin Helsingissä.

Kuntaliiton hallitus esitti viime keväänä parlamentaarisen komitean asettamista kuntalain kokonaisuudistusta tekemään.

- Valmistelut kuntalain uudistamiseksi onkin jo käynnistetty, ja myös komitean asettaminen on valtioneuvoston käsissä. Käytännön työ on tehtävä ripeästi, jotta osa uudistuksista voidaan toteuttaa jo vuoden 2013 alusta, Rakel Hiltunen painotti.

- Kuntarakenteen selvittäminen muodostaa perustan muille uudistettaville asioille, joita ovat muiden muassa kuntatalouteen liittyvät kysymykset, demokratia ja johtaminen sekä kuntien rooli markkinoilla.

- Kuntien erilaistumiskehitys on johtanut siihen, että kuntalain kehittämisessä on linjattava, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin lakia luodaan. Kuntaliitto puolustaa vahvan peruskunnan mallia, jossa palvelujen järjestämisvastuu ja rahoitus ovat samoissa, kuntalaisten valtuuttamissa käsissä.

- Suuri ja kiireellinen kysymys on, miten kuntalain kokonaisuudistus suhteutetaan meneillään olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyöhön? Linjauksia odotetaan jo maaliskuun loppuun mennessä, ja vaarana on, että kunnallishallinnon kokonaisuuden tarkastelu jää ainakin alkuvaiheessa jälkeen sektoritarkastelusta. Hallitusohjelmassa onkin pidettävä huolta siitä, että kunnallishallinnon kokonaisuuden ja eri sektoreiden kehittämislinjaukset ovat keskenään sopusoinnussa, Hiltunen sanoi.

Lisätietoja:
Kuntaliiton hallituksen pj., kansanedustaja Rakel Hiltunen, puh. 09 432 3003